AKCE: DÁRKOVÉ MIXY ODKAZ ZDE NOVÝ ESHOP sk_small.png  Prodej na Slovensko

Halloweenská soutěž o poukaz

Obrázek

Chcete vyhrát kupón v hodnotě 1 000 Kč na nákup na e-shopu Plody Slunce?

Stačí, když vyfoťíte svoji strašidelnou dýni a vložte nám tuto fotku do komentářů k soutěžnímu Halloweenskému příspěvku na našem Facebooku. Fotka s nejvíce lajky se stane vítězem kuponu v hodnotě 1 000 Kč.

Soutěžit můžete od pátku 22. 10. do 5. 11. 2021, kdy vyhlásíme vítěze na našich sociálních sítích.
1) buďte fanouškem naší stránky na Facebooku
2) vložte nám do komentáře pod příspěvek fotku dýně a fotka s nejvíce lajky vyhraje poukaz

A to je vše! 


Pokud budete naši soutěž sdílet, budeme za to rádi :)

Pokud chcete získat trvalou slevu 2%, tak se registrujte.
Registrace ZDE
 

Začátek soutěže: 22.10.2021
Konec a vyhlášení soutěže: 5.11.2021
Výherce bude poté kontaktován zprávou, kde dostane dárkový poukaz jak slevový kód na uvedenou hodnotu, který bude možné uplatnit v eshopu plodyslunce.cz do 31.12.2021.
Poukaz nelze směnit za hotovost, ani při vrácení produktů.

Organizátorem soutěže je společnost Natural Pack group s.r.o., IČ: 28346416, 693 01 Starovice

Pravidla soutěže na Facebooku

Pořadatel soutěže

Natural Pack group s.r.o., se sídlem: Starovice 320, 69301 Starovice, IČ: 28346416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 62709 (dále jen “pořadatel”).

Doba a místo konání soutěže

Soutěž proběhne na facebookových stránkách https://www.facebook.com/nutiescz a to v době od 22.10.2021 do 5.11.2021.

Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou v České republice, která je registrována na sociální síti Facebook (www.facebook.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj Facebook účet a splní stanovená pravidla soutěže s následující výjimkou (dále jen „Soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli anebo jsou ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb pořadatele.

Účastník soutěže uděluje pořadateli výslovný souhlas s použitím jeho fotografií a audiovizuálních záznamů získaných během předání výhry. Fotografie a audiovizuální záznamy mohou být použity k marketingovým účelům.

Průběh a princip soutěže

Soutěž probíhá na facebookové stránce https://www.facebook.com/nutiescz. Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že nahraje fotografii pod soutěžní příspěvek na Facebooku Plody Slunce. Ze všech fotografií, které budou v době ukončení soutěže pod soutěžním příspěvkem, vítězí fotografie s nejvíce lajky. Vítěz získá poukázku na nákup na e-shopu https://www.nuties.cz/ v hodnotě 1 000 Kč.

Oznámení a předání výhry

Pro oznámení výhry výherci jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníkem na jeho facebookovém profilu. Výherce je zároveň̌ zveřejněn na facebookové stránce https://www.facebook.com/nutiescz u příslušného soutěžního postu. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do pěti dnů od jejího sdělení pořadatelem, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele než uvedenou výše, či na jiné protiplnění.

Daň z výhry

Účastí v soutěži bere Soutěžící na vědomí, že pokud hodnota z výhry přesáhne 10 000 Kč̌, výhra podléhá zdanění dle § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Tato daň bude zaplacena organizátorem soutěže.

Pravidla soutěžního příspěvku

Ze soutěží jsou zásadně̌ vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení pořadatelé protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího, jehož chování či Facebook profil odporuje pravidlům sociální sítě̌ Facebook. V případě̌ zjištění tohoto porušení, či v případě̌ podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook.

Pořadatel upozorňuje Soutěžící, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.

Další důležité podmínky k soutěži

Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených soutěžícími v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel soutěžícím je pořadatel oprávněn neumožnit účast v soutěži, případně̌ jej může ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatelé o takovém opatření je konečné. Soutěžící není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči soutěžícímu jinak zavázán. Soutěžící nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné.

Pořadatel soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace Facebook, doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranné̌ změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních facebookových stránkách, kde budou k dispozici platná a úplná pravidla. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně̌ aplikace musí být směrovány pořadateli, nikoliv Facebooku.

 

 

Další články