AKCE: DÁRKOVÉ MIXY ODKAZ ZDE NOVÝ ESHOP sk_small.png  Prodej na Slovensko

Vánoční soutěž

 

Pravidla soutěže na Facebooku a Instagramu

Pořadatel soutěže

Natural Pack group s.r.o., IČ 28346416 se sídlem Starovice 320, 69301 Starovice, zapsaná u krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 62709 (dále jen: „pořadatel“).

 

Doba a místo konání soutěže
Soutěž proběhne na facebookových stránkách https://www.facebook.com/nutiescz i instagramových stránkách https://www.instagram.com/nuties.cz/ , a to v době od 19.11.2021 do 10.12.2021.

 

Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou v České republice, která je registrována na sociální síti FACEBOOK (www.facebook.com) či INSTAGRAM (www.instagram.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj FACEBOOK či INSTAGRAM, účet a splní stanovená pravidla soutěže s následující výjimkou (dále jen „Soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli anebo jsou ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb pořadatele.

Účastník soutěže uděluje pořadateli výslovný souhlas s použitím jeho fotografií a audiovizuálních záznamů získaných během předání výhry. Fotografie a audiovizuální záznamy mohou být použity k marketingovým účelům.
 

Průběh a principy soutěží
Soutěže probíhají na facebookové stránce https://www.facebook.com/nutiescz a instagramové stránce https://www.instagram.com/nuties.cz/. Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že zareagují na soutěžní příspěvěk na Facebooku či Instagramu. Z odpovědí zaměstnanci pořadatele vyberou 4 vítěze. Vítěz získá mikulášský balíček.


Oznámení a předání výhry
Pro oznámení výhry výherci jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníkem na jeho facebookovém či instagramovém profilu. Výherce je zároveň zveřejněn na facebookové stránce https://www.facebook.com/nutiescz a instagramové stránce https://www.instagram.com/nuties.cz/ u příslušného soutěžního postu. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do pěti dnů od jejího sdělení pořadatelem, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění.


Daň z výhry
Účastí v soutěži bere Soutěžící na vědomí, že pokud hodnota z výhry přesáhne 10 000 Kč, výhra podléhá zdanění dle § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Tato daň bude zaplacena organizátorem soutěže.


Pravidla soutěžního příspěvku
Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího, jehož chování či FACEBOOK / INSTAGRAM profil odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK / INSTAGRAM. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti FACEBOOK / INSTAGRAM.

Pořadatel upozorňuje Soutěžící, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.
 

Další důležité podmínky k soutěži
Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených soutěžícími v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel soutěžícím je pořadatel oprávněn neumožnit účast v soutěži, případně jej může ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné.Soutěžící není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči soutěžícímu jinak zavázán. Soutěžící nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. 
Výhry nejsou právně vymahatelné.

Pořadatel soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace Facebook či Instagram, doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních facebookových či instagramových stránkách, kde budou k dispozici platná a úplná pravidla. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány pořadateli, nikoliv Facebooku či Instagramu.

 

 

Box s produkty v článku

Kešu ořechy natural W320 1 kg - AKCE
408 Kč 249 Kč
   
-39 %
Doprava ZDARMA nad 1000,-
+ DÁREK
Kešu ořechy pražené solené W320 1 kg - AKCE
394 Kč 249 Kč
   
-37 %
Doprava ZDARMA nad 1000,-
+ DÁREK
Pražené solené pistácie 1 kg - AKCE
489 Kč 349 Kč
   
-29 %
Doprava ZDARMA nad 1000,-
+ DÁREK

Další články

Koupíte u nás